Địa điểm Công nghệ (4)

Tin ưu đãi (3)

 • Ứng dụng đặt xe BE
  Tòa Nhà Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Từ ngày: 01/10/2020 - 11/01/2021
  Ưu đãi: Giảm 35% thẻ Vpbank
 • Dunlop
  Áp dụng hệ thống /chuỗi Dunlop
  Từ ngày: 01/07/2016 - 30/06/2017
  Ưu đãi: Giảm 10%
 • DETAILING VIETNAM
  571 Đường số 21. P.An Phú, Q.2
  Từ ngày: 12/07/2016 - 06/06/2017
  Ưu đãi: Giảm 10%
 • Taxi Uber
  Ứng dụng Uber
  Từ ngày: 03/04/2017 - 31/03/2018
  Ưu đãi: Thẻ Visa giảm 80.000 đồng