Hình thức ưu đãi

Ưu đãi khi bạn :

+ Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ qua thẻ onLine/offLine
+ Thanh toán qua ví điện tử /Qrcode