MUA 4 TRẢ TIỀN 3 CÙNG MASTERCARD

Địa điểm áp dụng : Lotte Cinema Toàn Quốc

Thời gian: bắt đầu từ ngày 01.10.2017

Nội dung:
+ Khách hàng mua 04 vé trực tiếp tại quầy
+ Được miễn phí 01 vé (chỉ trả tiền 3 vé khi dùng thẻ Mastercard ). 

Thông tin khác