• AGRIBANK MASTERCARD CREDIT

AGRIBANK MASTERCARD CREDIT

Mã sản phẩm: agrimastercredit
Ngân hàng: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Thẻ tín dụng quốc tế Agribank MasterCard là thẻ tín dụng cá nhân mang thương hiệu MasterCard do Agribank phát hành, được sử dụng và chấp nhận thanh toán trên phạm vi toàn cầu với tính chất ứng tiền, mua hàng hóa dịch vụ trước, trả tiền sau, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng mọi nơi mọi lúc.

Chi tiết ưu đãi

Phí thường niên Lãi suất tháng Thời gian miễn lãi Hạn mức tín dụng
100.000 đồng 3% 45 ngày Tối đa 50 triệu

Tiện ích
 • Ứng tiền mặt tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch và các điểm ứng tiền mặt khác trên phạm vi toàn cầu (VNĐ trên lãnh thổ Việt Nam và ngoại tệ tại các nước trên thế giới).
 • Nộp tiền vào tài khoản qua EDC/POS tại quầy giao dịch
 • Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc qua Internet (Tải mẫu đăng ký giao dịch qua Internet tại đây)
 • Vấn tin hạn mức tín dụng tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
 • Đổi mã PIN tại ATM
 • In sao kê tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
 • Thực hiện các giao dịch đặt trước như phòng khách sạn, đạt vế máy bay, tour du lịch, v.v…
 • Miễn phí bảo hiểm tai nạn chủ thẻ trên phạm vi toàn cầu với số tiền bảo hiểm lên tới 15 triệu đồng đối với thẻ hạng Vàng và 5.000 USD đối với thẻ Bạch Kim. Đặc biệt, chủ thẻ Bạch Kim còn được sử dụng miễn phí dịch vụ tư vấn hỗ trợ toàn cầu SOS
 • Hạn mức tín dụng tạm thời lên tới 10% hạn mức tín dụng được cấp
 • Lãi suất cho vay thẻ tín dụng cạnh tranh và được miễn lãi trong phạm vi tối đa 45 ngày khi thanh toán toàn bộ dư nợ vào ngày đáo hạn
Điều kiện phát hành thẻ

Đối với chủ thẻ chính

Cá nhân người Việt Nam:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
 • Có thu nhập ổn định, hợp pháp hoặc có tài sản bảo đảm
 • Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank

Cá nhân người nước ngoài:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật 
 • Có tài sản bảo đảm
 • Có thời hạn cư trú/làm việc còn lại ở Việt Nam ít nhất bằng thời hạn hiệu lực thẻ (2 năm kể từ ngày kích hoạt thẻ) cộng thêm (+) 45 ngày
 • Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank

Chủ thẻ chính có quyền phát hành tối đa hai (02) chủ thẻ phụ

Thủ tục phát hành thẻ
 • Giấy đề nghị phát hành thẻ
 • Bản sao CMND/hộ chiếu (xuất trình bản gốc để đối chiếu).
 • Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (02 bản).
 • Các tài liệu khác, gồm:
  • Xác nhận của cơ quan quản lý lao động (Trường hợp phát hành thẻ không có bảo đảm bằng tài sản).
  • Thư bảo lãnh của cá nhân, tổ chức (Trường hợp bảo lãnh phát hành thẻ).
  • Hồ sơ bảo đảm tiền vay (Trường hợp phát hành thẻ bảo đảm bằng ký quỹ, cầm cố). 
 • Hai (02) ảnh 3x4 chụp trong phạm vi sáu (06) tháng gần nhất
Hạn mức giao dịch

-Thẻ Vàng 
 +Nhóm 1
Từ  trên 50 đến 100 triệu đồng
 +Nhóm 2 
Từ  trên 100 đến 300 triệu đồng
-Thẻ Bạch Kim
Từ  trên 300 đến 500 triệu đồng

Biểu phí

Chi tiết tham khảo tại: Biểu Phí