Ưu đãi cho thẻ Techcombank tại cửa hàng KYMDAN.

Tặng 01 gối KYMDAN PILLOW IYASHI (kiểu gối xuất sang Japan và tặng kèm áp gối) khi sử dụng thẻ Techcombank để thanh toán trả thẳng hoặc trả góp sản phẩm nệm (đệm) Kymdan có giá trị từ 18 triệu đồng trở lên (áp dụng khi giá trị thanh toán thẻ đủ 18 triệu theo hóa đơn, không áp dụng cho thanh toán thẻ 1 phần).
Thời hạn áp dụng:15/8/2016-31/12/2016

 
Điều khoản & điều kiện:
Thanh toán bằng thẻ Techcombank.
 
Website: http://kymdan.com.

Thông tin khác