Ưu đãi tăng kích cỡ ly với Thẻ Citi

-Khởi đầu một ngày làm việc mới cùng Thẻ Citi,mua ly lớn với giá ly nhỏ tại Starbucks trên toàn quốc.
Thông tin khác